Zuzanna Malińska

Zuzanna Malińska

od 2009 analityk systemowy: projektowanie rozwiązań i systemów IT

2007-2009 webdeveloper, architekt informacji: projektowanie witryn www i zarządzanie informacją

2002-2008 grafik, copywriter, redaktor: projektowanie przekazu informacyjnego

Interesuje mnie informacja, jej dystrybucja i jej nośniki. Schemat bazodanowy, informacja prasowa, system informatyczny, tablica informacyjna, mapa, infografika, instrukcja obsługi. Nazwy, kategorie, pojęcia, znaczenia.

W 2001 r. ukończyłam Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, z dyplomem w zakresie projektowania produktu i struktur użytkowych. Dzisiaj „struktura użytkowa” to system informatyczny. Dlatego zdecydowałam się na zdobycie wykształcenia w dziedzinie IT i w 2012 r. ukończyłam Wydział Zarządzania Informacją Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych z tytułem inżyniera. W międzyczasie (w latach 2003-2004) ukończyłam także Studium Edytorstwa Współczesnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W efekcie dzisiaj język naturalny, język wizualny i języki programowania są dla mnie tym samym: narzędziem do tworzenia informacji sterującej i zwrotnej.

since 2009 system analyst: designing IT solutions and systems

2007-2009 webdeveloper, information architect: designing websites and information architecture

2002-2008 graphic designer, copywriter, editor: designing information

I’m focused on information, its distribution and its channels. Database schema, press release, computer system, information board, map, infographics, manual. Names, categories, concepts, meanings.

In 2001 I graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Industrial Design, with a Master of Fine Arts degree in product & applied structures design. Whoever came up with this term (applied structures design) has shown true insight into the future: nowadays “applied structure” usually means IT solution. That’s why I have decided to get education in IT and in 2012 I graduated from Polish-Japanese Institute of Information Technology, Faculty of Information Management. Meanwhile, in 2003-2004, I took post-graduate editorial course at Cardinal Wyszyński University in Warsaw.

Today natural language, visual language and programming language are pretty much the same for me: tools I use to create steering and feedback information.

Obraz w tle autorstwa mojego jedenastoletniego monitora (jego chwila frustracji). Background picture by my eleven years old monitor (its moment of frustration)

© 2020-2023 Zuzanna Malińska